Vyberte jazyky a typ textu

Vložte Váš text a/alebo nahrajte súbor

Maximálny počet znakov: 2000. Textové pole je určené pre neformátovaný text
Vybrať súbor na preklad
Maximálna veľkost súboru: 5MB
( .docx / .txt / .pdf / .odt / .rtf)

1 normostrana | 1800 znakov: 0

znakov:
textové pole 0
súbor 0
Celkom 0
0.00
0.00

Celková cena:

5.00

5 €

odhad. dodanie dnes